Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Bezpieczeństwo w gminie

Zdjęcie Artykułu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
 • 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem - bezp.info@gmail.com
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Urzad Miejski w Żarowie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania  z mocy ustawy zobligowany jest Urząd.
  W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom lub kategoria odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/ Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • 8. Podanie tych danych jest dobrowolne/wynika z przepisu prawa i jest warunkiem koniecznym/umownym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy/ wniosku bądź zawarcia umowy.
 • 9. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Piotr Chałaszczyk, adres mailowy: bezp.info@gmail.com 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 3290

Powrót

Wiadomości: Bezpieczeństwo

Zdjęcie Artykułu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
 • 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem - bezp.info@gmail.com
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Urzad Miejski w Żarowie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania  z mocy ustawy zobligowany jest Urząd.
  W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom lub kategoria odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/ Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • 8. Podanie tych danych jest dobrowolne/wynika z przepisu prawa i jest warunkiem koniecznym/umownym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy/ wniosku bądź zawarcia umowy.
 • 9. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Piotr Chałaszczyk, adres mailowy: bezp.info@gmail.com 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 3291

Powrót