Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Gmina Żarów

Zdjęcie Artykułu

Raport o stanie gminy Żarów za rok 2018

W związku z obowiązkiem jaki nakłada Art. 28aa. Ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej w Żarowie „Raport o stanie gminy Żarów” za rok 2018.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Żarowa w roku 2018, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Raport jest udostępniony do wglądu w formie tradycyjnej w Biurze Rady Miejskiej oraz w wersji elektronicznej (plik pdf - 42,6MB) Biuletynie Informacji Publicznej: Raport o stanie gminy Żarów 2018.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 875

Powrót