Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Komunikaty

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie ws. Programu ochrony powietrza dla stref w woj. dolnośląskim

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z późn. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 238, z późn. zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Pełna treść obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego: http://bip.um.zarow.pl/pliki/inne/2020/czyste_powietrze.pdf

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 177

Powrót