Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Komunikaty

Zdjęcie Artykułu

30 lat samorządu terytorialnego

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. To zatem tu, w samorządach – w naszych miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie swobodny.

Z perspektywy 30 lat widzimy, jak ważny był to moment. Jak wiele udało się osiągnąć, jak wiele się zmieniło.

30. rocznica odrodzenia polskiej samorządności to dobra okazja, aby uczcić to, co nam się przez ten czas udało, ale także porozmawiać o tym, co moglibyśmy zrobić lepiej w przyszłości. W maju chcieliśmy wspólnie cieszyć się z sukcesów minionych trzech dekad, ale też rozmawiać o wyzwaniach na przyszłość i o tym, jak stawić im czoła. Niestety sytuacja związana z panującą epidemią pokrzyżowała plany i nie możemy świętować tej pięknej rocznicy w większym gronie. Pierwszym Burmistrzem wyłonionym przez radnych Rady Miejskiej kadencji 1990-1994 był Zbigniew Chlebowski. Jego zastępcą był Leszek Michalak. Pierwszym sekretarzem gminy została Lilla Gruntkowska, a pierwszą przewodniczącą Rady Miejskiej, obdarzoną zaufaniem przez nowo zaprzysiężonych radnych została Helena Słowik. Była to wówczas najmłodsza ekipa zarządzająca gminą w całej Polsce.

I Kadencja Rady Miejskiej 1990-1994:

Burmistrz Miasta Żarów: Zbigniew Chlebowski

Radni Rady Miejskiej: W pierwszych demokratycznych wyborach, które odbyły się w Żarowie 27 maja 1990 roku mieszkańcy wybrali 22 radnych. Powołano wówczas również pierwszy skład Zarządu Miasta. Z pierwszymi radnymi Rady Miejskiej pracowało także 29 przedstawicieli komisji Rady spoza składu Rady Miejskiej.

Pierwsza Rada Miasta i Gminy Żarów po wprowadzeniu I etapu reformy administracyjnej Polski. Od lewej stoją radni: M. Borowski, L. Michalak (wówczas zastępca burmistrza), L. Buchowski, A. Chudek (wówczas dyrektor ZGKiM), Z. Chlebowski, Z. Szeptycki, W. Kudas, K. Gola, S. Kosiorowski, H. Wołkowicz. Od lewej stoją radne: D. Furtak, A. Stec, K. Markiewicz, H. Słowik, L. Gruntkowska, C. Mech, J. Karpińska. Nieobecni radni: Z. Malicki, L. Kosek, D. Epler, R. Kaśków (zastąpił Ś.P. K. Mazura), B. Semik, K. Mossoń i R. Serafin. W rzędzie dolnym od lewej Barbara Babiak z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

II Kadencja Rady Miejskiej 1994-1998

Burmistrz Miasta Żarów: Zbigniew Chlebowski

Radni Rady Miejskiej: Podczas drugich wyborów samorządowych 24 czerwca 1994 roku mieszkańcy gminy Żarów wybrali 22 przedstawicieli do Rady Miejskiej. Jak poprzednio powołano skład zarządu miasta oraz wybrano 30 członków komisji Rady spoza składu Rady. Mieszkańcy wybierali radnych w 22 okręgach wyborczych – 12 miejskich i 10 wiejskich. Kandydatów było 90. Wybory wygrała „Wyborcza Koalicja Mieszkańców Gminy Nasz Żarów”.

Przedstawiciele II kadencji Rady Miejskiej w Żarowie: Z. Worsa, B. Inglot, L. Buchowski, S. Kosiorowski, S, Wójcik, L. Michalak, S. Wachowiak, H. Słowik, Z. Chlebowski, M. Zywer, R. Serafin, L. Gruntkowska, D. Furtak, K. Gola, S. Szczęsny, Z. Wierciński, E. Kowalski, M. Zaleński, T. Koprowski, J. Ciupiński, Cz. Słodziński, Leszek Kosek.

III Kadencja Rady Miejskiej 1998-2002

Burmistrz Miasta Żarów: Zbigniew Chlebowski do 2001 r. Od 2001 r. funkcję tę pełniła Lilla Gruntkowska

Radni Rady Miejskiej: 11 października 1998 r. odbyły się wybory do trzech szczebli samorządu terytorialnego. Po raz trzeci mieszkańcy wybierali radnych do Rady gminy, a po raz pierwszy radnych do Rady Powiatu i Sejmiku Dolnośląskiego. Żarowianie wybierali radnych w 22 okręgach wyborczych. Komitet Wyborczy „Wspólnota” obsadził 15 miejsc, liczące się w państwie ugrupowania polityczne (Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Wolności po 2). Pierwszy przystąpił do wyborów z własną listą, a druga współtworzyła Żarowskie Forum Wyborcze. Frekwencja wyborcza była wyższa o prawie dziesięć procent od pozostałych gmin województwa. Świadczyło to tylko o dużym poczuciu odpowiedzialności za losy małej gminy Żarów. W sumie wybrano 22 przedstawicieli do Rady Miejskiej i jak poprzednio powołano skład zarządu miasta oraz wybrano 19 członków komisji Rady spoza składu Rady.

Skład Rady Miejskiej w latach 1998-2002: Helena Słowik – przewodnicząca Rady Miejskiej, Marian Dawlewicz – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Marek Baryłko, Maria Becherowska, Zygmunt Bednarz, Marian Borowski, Jolanta Brońska, Danuta Furtak, Bronisław Głąb, Bronisław Inglot, Anetta Kasprzak-Radecka, Wojciech Kosiński, Stanisław Kosiorowski, Leszek Michalak, Janusz Mikołajczyk, Jacek Moczulski, Tadeusz Pudlik, Walenty Piasecki, Renata Radoń, Waldemar Rzeszowski, Leszek Świderski, Jerzy Wiśniewski

Ostatni Zarząd Miasta Żarów. Od lewej: Stanisław Kosiorowski, Zygmunt Bednarz, Lilla Gruntkowska, Bronisław Inglot, Zbigniew Chlebowski, Leszek Michalak, Bronisław Głąb i Marek Baryłko.

IV Kadencja Rady Miejskiej 2002-2006

Burmistrz Miasta Żarów: Lilla Gruntkowska. Burmistrza wybrano w pierwszej turze wyborów bezpośrednich. Na Lillę Gruntkowską oddano 2448 głosów, co stanowiło ponad 50 procent wymaganego prawem poparcia.

Radni Rady Miejskiej: Podczas wyborów samorządowych 27 października 2002 r. mieszkańcy wybierali burmistrza i radnych w 12 okręgach wyborczych. Do Rady Miejskiej wybrano 5 osób z komitetu wyborczego „Wspólnota”, 4 z SLD-UP, 3 z „Razem”, 1 z Samoobrony i 2 niezrzeszonych. Do 2002 r. Rada w ciągu 6 miesięcy od wyborów wyłaniała zarząd gminy. Ustawa określała maksymalną liczebność zarządu na 7 osób i tyle było w gminie Żarów: burmistrz, jego zastępca oraz 5 członków. Pracami zarządu kierował burmistrz, który reprezentował gminę na zewnątrz. Organem administracyjnym zarządu był Urząd Gminy kierowany przez burmistrza. Nad jego pracami nadzór sprawował Rada, która bezwzględną większością głosów mogła odwołać zarząd i burmistrza. Od 2002 r. wszystkie uprawnienia zlikwidowanego zarządu przejął burmistrz, który stał się jednoosobowym organem wykonawczym władzy gminnej.

Radni IV kadencji Rady Miejskiej w Żarowie Stanisław Szczęsny, Waldemar Rzeszowski, Jolanta Brońska, Marian Bujak, Tadeusz Dalgiewicz, Urszula Ganczarek, Robert Kaśków, Tadeusz Koprowski, Waldemar Kotowicz, Michał Kozów, Jacek Marczyński, Marek Nieradka, Antoni Pytel, Jerzy Wiśniewski i Marek Zywer.

V Kadencja Rady Miejskiej 2006-2010

Burmistrz: Wybory samorządowe odbyły się 12 listopada 2006 r. W pierwszej turze mieszkańcy gminy Żarów zadecydowali o wyborze Marka Zywera na stanowisko Burmistrza Miasta Żarów. Marek Zywer pełnił tę funkcję do grudnia 2007 roku. 4 grudnia 2007 r. złożył rezygnację ze stanowiska na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Kaśkowa. 10 grudnia 2007 r. Rada Miejska przyjęła rezygnację burmistrza Marka Zywera podczas nadzwyczajnej sesji. 28 grudnia premier Donald Tusk mianował Stanisława Wachowiaka na stanowisko osoby pełniącej obowiązki burmistrza Żarowa. W wyborach, które odbyły się 2 marca 2008 roku burmistrzem Żarowa wybrana została Lilla Gruntkowska.

Radni Rady Miejskiej: W głosowaniu na terenie gminy Żarów z 10.041 uprawnionych osób do urn poszło 4.554 osób, czyli 45,35 procent społeczeństwa. Do Rady w wyborach wybrano 14 radnych (Stanisław Szczęsny został radnym bez wyborów), z czego mandat Marka Zywera wygasł w momencie wyboru go na stanowisko Burmistrza Miasta Żarów. Największą liczbę radnych, bo pięciu wprowadziła Żarowska Wspólnota Samorządowa, po trzech radnych Platforma Obywatelska oraz KWW Marka Zywera, po jednym radnym PSL i „Lewica i Demokraci” oraz jedne radny niezależny.

Skład Rady Miejskiej w latach 2006-2010: Robert Kaśków – przewodniczący Rady Miejskie, Maria Tomaszewska – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Mariusz Bryła, Adam Ciupiński, Elżbieta Gąsior, Urszula Ganczarek, Stanisław Kosiorowski, Waldemar Kotowic, Halina Lewandowska, Krystyna Majewska, Mieczysław Myrta, Marek Nieradka/Iwona Nieradka, Tadeusz Reruch, Stanisław Szczęsny, Zbigniew Wiśniewski.

VI Kadencja Rady Miejskiej 2010-2014

Burmistrz: Leszek Michalak. 21 listopada 2010 odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których mieszkańcy gminy Żarów wybrali Leszka Michalaka na Burmistrza Miasta Żarów. Leszek Michalak uzyskał 66 procent poparcia mieszkańców.

Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, sekretarzem gminy Sylwią Pawlik i Agnieszką Szykowną pracownikiem Urzędu Miejskiego w Żarowie radni Rady Miejskiej kadencji 2010-2014: (od lewej) Tadeusz Reruch, Zuzanna Urbanik, Agnieszka Szybalska-Góra, Mariusz Bryła, Mariusz Borowiec, Mieczysław Myrta, Halina Lewandowska, Robert Kaśków, Tadeusz Pudlik, Kamila Madej, Norbert Gałązka, Maria Tomaszewska, Iwona Nieradka, Tadeusz Dalgiewicz, Urszula Ganczarek i Paulina Trafas. Na zdjęciu brakuje Kazimierza Kozłowskiego.

Radni Rady Miejskiej: Wspólnota Samorządowa wprowadziła do Rady Miejskiej 5 radnych, Klub Radnych „Razem dla Żarowa 5 radnych, Polskie Stronnictwo Ludowe 4 radnych i 1 radny niezależny. W czasie tej czteroletniej kadencji nastąpiła zmiana radnych w dwóch okręgach wyborczych. Z różnych powodów z mandatu radnego zrezygnowali radni Norbert Gałązka i Mariusz Bryła. Po wyborach uzupełniających w radzie zasiadały dwie nowe radne Zuzanna Urbanik i Agnieszka Szybalska-Góra.

VII Kadencja Rady Miejskiej 2014-2018:

Burmistrz: Leszek Michalak. 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których Leszek Michalak uzyskał poparcie 73,30 procent osób, które wzięły udział w głosowaniu.

Radni Rady Miejskiej: Nową kadencję rozpoczęli radni, którzy w większości byli kandydatami z Komitetu Wyborczego Leszka Michalaka. Dwóch radnych wprowadził klub „Razem dla Żarowa” i również dwóch Polskie Stronnictwo Ludowe.

Skład Rady Miejskiej w latach 2014-2018: Roman Konieczny – przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Kozłowski – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, Mariusz Borowiec, Norbert Gałązka, Waldemar Ganczarek, Ewa Góźdź, Robert Kaśków, Mieczysław Myrta, Iwona Nieradka, Tadeusz Pudlik, Tadeusz Reruch, Maria Tomaszewska, Paulina Trafas, Zuzanna Urbanik, Barbara Zato.

VIII Kadencja Rady Miejskiej 2018-2023:

Burmistrz: Żarowianie po raz trzeci zaufaniem obdarzyli Leszka Michalaka, który zdobył kolosalną przewagą nad swoim kontrkandydatem. W minionych wyborach samorządowych poparło go 81,03 procent mieszkańców gminy Żarów.Nową kadencję rozpoczęli również radni Rady Miejskiej, którzy w większości są kandydatami z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Michalaka. Zgodnie z nowymi przepisami kadencja Burmistrza oraz Radnych potrwa pięć lat.

Skład Rady Miejskiej w latach 2014-2018: Roman Konieczny - przewodniczący Rady Miejskiej, Iwona Nieradka - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Ewa Góźdź, Mariusz Borowiec, Bartosz Żurek, Piotr Zadrożny, Norbert Gałązka, Robert Kaśków, Tadeusz Pudlik, Waldemar Ganczarek, Maria Tomaszewska, Joanna Kaczorowska, Barbara Zatoń, Zuzanna Urbanik, Mieczysław Myrta.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 919

Powrót