Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Komunikaty

Zdjęcie Artykułu

Złóż wniosek na wymianę pieca

Gmina Miasto Świdnica działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Gminy Żarów w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - wersja archiwalna z dnia 29.06.2020r.

Termin naboru wniosków od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 8 tel. 74 3067 375 lub 730 279 392, od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 15.30 uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl

tam też publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów.

Zmiana danych audytorów:

  • numeru telefonu audytora : Nawigator Szkolenia Jerzy Maź 789354452
  • jednego z dwóch adresów mailowych firmy: KLIMA FLOW Jarosław Chwałyk wjarus@o2.pl

Ogłoszenie Gmina Żarów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [362.54 KB]

Kryteria wyboru, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [387.23 KB]

Wskaźniki realizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.02 KB]

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - obowiązuje od dnia 13.07.2020r. 

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Świdnicy w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),  Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin naboru wniosków od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 8 tel. 74 30 67 375 lub 730 279 392, od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 15.30 uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru.

 

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl 
tam też publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu
 
Do pobrania:
 
1. Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - obowiązuje od dnia 13.07.2020 r. –

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [322.30 KB]

2. Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - z dnia 13.07.2020 r. -

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego - z dnia 13.07.2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [166.49 KB]

3. Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - wersja archiwalna z dnia 29.06.2020r r. - 

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego - wersja archiwalna z dnia 29.06.2020 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [361.82 KB]

4. Kryteria wyboru Grantobiorców -

Kryteria wyboru Grantobiorców , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [252.90 KB]

5. Wskaźniki realizacji -

Wskaźniki realizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.17 KB] 
 

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 571

Powrót