Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Komunikaty

Zdjęcie Artykułu

Praca dla pracownika prac porządkowych na cmentarzu

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Żarowie:

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia, polegający na:

- sprzątaniu kaplicy cmentarnej przed każdą uroczystością pogrzebową polegającym m.in. na umyciu posadzki, ławek, katafalku, stojaków na świecie olejowe, praniu oraz prasowaniu raz na kwartał obrusów znajdujących się na ołtarzu, myciu raz na pół roku okien, oraz bieżącym uzupełnianiu oleju w świecach,

- zamiataniu, wykaszaniu, grabieniu, odśnieżaniu, uszorstnianiu, według zaistniałych potrzeb, alejek znajdujących się na cmentarzu oraz schodów do kaplicy cmentarnej,

- sprzątaniu przy kontenerach i pojemnikach na odpady cmentarne znajdujących się na cmentarzu i w jego najbliższym otoczeniu,

- zgłaszaniu konieczności wywozu odpadów z cmentarza,

- wykaszaniu kwater tzw. małych grobów wraz z zebraniem pokosu i usunięciem zabrudzeń z pomników,

- otwieraniu i zamykaniu bramek wejściowych w godzinach określonych w Regulaminie Cmentarza Komunalnego w Żarowie,

- otwieraniu bram głównych celem wjazdu m.in. pojazdów opróżniających kontenery na odpady, wjazdu pojazdów wykonujących prace remontowe na zlecenie Gminy Żarów, po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu pracownika Urzędu Miejskiego w Żarowie,

- otwieraniu bram głównych celem dokonania pochówku, lub postawienia nagrobka po otrzymaniu od osoby wjeżdżającej dokumentu uprawniającego do wjazdu na cmentarz, wystawionego przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego,

- przebywaniu osobiście na cmentarzu komunalnym w Żarowie i nadzorze, przy każdorazowym wjeździe na teren cmentarza,

- nadzorze nad czynnościami wykonywanymi przez zakłady pogrzebowe i kamieniarskie oraz wykonywanymi na terenie cmentarza pracami, pod kątem stanu pozostawionej czystości w miejscach realizacji prac.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 29.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 29.11.2019 r. godz. 1530), faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 29.11.2019 r. godz. 1530

4. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 334.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 91

Powrót