Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Komunikaty

Zdjęcie Artykułu

Zaległości w opłatach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. przypomina mieszkańcom o terminowych opłatach za wodę i ścieki.

Stany wodomierzy są odczytywane przez pracowników spółki.

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

  • odbiorca podając odczyt wodomierza głównego zaznaczy, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
  • pracownicy ZWiK przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.

Faktury za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków są wystawiane bezpośrednio przez inkasenta spółki lub uprawnionego pracownika w siedzibie spółki. Te pierwsze Odbiorcy otrzymują od razu, natomiast drugie wysyłane są pocztą tradycyjną, istnieje również możliwość, na życzenie Klienta, wysyłki pocztą elektroniczną. Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy należy niezwłocznie skontaktować się ze ZWiK-em, aby otrzymać taki dokument celem uregulowania należności.

Warto przypomnieć, że w przypadku zadłużenia obejmującego więcej niż dwa okresy obrachunkowe, ZWiK Sp. z o.o. ma prawo do odcięcia wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla danej nieruchomości.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przy SUW w Kalnie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

To dzięki terminowym wpłatom Spółka może dokonywać licznych modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a co najważniejsze dbać o odpowiednią ilość i dobrą jakość dostarczanej wody do odbiorców. Mamy nadzieję, że dzięki takim przypomnieniom ZWiK wpłynie w sposób prewencyjny na naszych odbiorców, co z kolei przełoży się na lepszą płynność finansową spółki.

Ponieważ wiele osób dokonuje wpłat bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie spółki przy ul. Słowiańskiej 16, przypominamy, że kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 361

Powrót