Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Komunikaty

Zdjęcie Artykułu

Nadzór budowlany apeluje do właścicieli i zarządców obiektów

W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypominamy, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska).

Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
a w szczególności katastrofę budowlaną.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
mgr inż. Barbara Rajca

 

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 340

Powrót