Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości - Kultura i oświata

Zdjęcie Artykułu

Zdobądź stypendium na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XIX edycję programu Stypendia Pomostowe 2020/2021.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020r., zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Termin składania wniosków:

 • 12 sierpnia 2020 r. – uruchomienie aplikacji on-line
 • 14 września 2020 r. – godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line
 • 24 września 2020 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systrmu wniosków wraz z załacznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Miejsce składania wniosków:

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Oddział Terenowy we Wrocławiu
  ul.
  Mińska 60
  54-610 Wrocław

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Do pobrania:

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych,
plik: pdf, Rozmiar: [170.07 KB]

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 91

Powrót