Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Ochrona środowiska w gminie

Zdjęcie Artykułu

Ograniczenie niskiej emisji – likwidacja starego źródła ciepła

Mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Dotacja przeznaczona może zostać na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku:

 • kotły gazowe
 • kotły na olej lekki opałowy
 • piece zasilane prądem elektrycznym
 • kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%
 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe służące zasileniu źródła.

Ile dofinansowania będzie można otrzymać?

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy Żarów, w maksymalnej wysokości do:

 1. dla domu jednorodzinnego – 5.000,00 zł
 2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 3.500,00 zł

Kiedy ogłoszony zostanie nabór?

Kompletne wnioski (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na program.

Więcej informacji można uzyskać po nr tel. 74 85 80 591 wew. 375.


Do pobrania:

 1. Deklaracja
 2. Regulamin i uchwała Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej dla zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"
 3. Wniosek o udzielenie dotacji
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 12092

Powrót

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Ograniczenie niskiej emisji – likwidacja starego źródła ciepła

Mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Dotacja przeznaczona może zostać na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku:

 • kotły gazowe
 • kotły na olej lekki opałowy
 • piece zasilane prądem elektrycznym
 • kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%
 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe służące zasileniu źródła.

Ile dofinansowania będzie można otrzymać?

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy Żarów, w maksymalnej wysokości do:

 1. dla domu jednorodzinnego – 5.000,00 zł
 2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 3.500,00 zł

Kiedy ogłoszony zostanie nabór?

Kompletne wnioski (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na program.

Więcej informacji można uzyskać po nr tel. 74 85 80 591 wew. 375.


Do pobrania:

 1. Deklaracja
 2. Regulamin i uchwała Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej dla zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"
 3. Wniosek o udzielenie dotacji
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 12093

Powrót