Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o naborze do programu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”

Opublikowano: 14-07-2020


Gmina Miasto Świdnica
Lider projektu pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Marcinowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych. Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych, osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin składania wniosków o udzielenie grantów:

od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 8 tel. 74 30 67 375 lub 730 279 392, od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 15.30 uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl tam też publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu.

Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie www.wymianakotlow.pl

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na ww stronie.

Do pobrania:

 • Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego
  – obowiązuje od dnia 13.07.2020 r. – pobierz/zobacz
 • Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego
  – z dnia 13.07.2020 r. – pobierz/zobacz
 • Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego
  – wersja archiwalna z dnia 29.06.2020 r. – pobierz/zobacz
 • Kryteria wyboru Grantobiorców – pobierz/zobacz
 • Wskaźniki realizacji – pobierz/zobacz
 • Kryteria wyboru Grantobiorców – pobierz/zobacz
 • Wskaźniki realizacji – pobierz/zobacz
 • Instrukcja wyliczania redukcji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 – pobierz/zobacz
 • Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w związku z wykonaniem audytu przed publikacją ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego przez wykonawcę wyłonionego samodzielnie przez Grantobiorcę – pobierz/zobacz

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 577

Powrót