Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 29-01-2021
Rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy Żarów.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w terminie od 15.02.2021r. do 24.02.2021r. Liczy się kolejność złożenia wniosku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów. Wnioski złożone przed oraz po terminie ogłoszonego naboru będą odsyłane Wnioskodawcy.

Ostateczny termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji i wypłatę dofinansowania określa się do dnia 29.10.2021 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Żarów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2021.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr XXII/158/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25.06.2020r.

Wysokość dofinansowania:

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł.

Na co przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są urządzenia zakupione i zamontowane w tym samym roku, co rok złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie urządzenia nowe posiadające oznakowanie CE oraz deklaracje zgodność/właściwość użytkową potwierdzająca zgodność z norma PN-EN 12566 - 3, wydana przez producenta i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Do pobrania:

Ikona pdfRegulamin udzielania dotacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [909.56 KB]

Ikona pdfWniosek o rozliczenie dotacji i wypłatę dofinansowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [223.01 KB]

Ikona pdfWniosek o udzielenie dotacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [654.55 KB]

 

 

 

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 249

Powrót