Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Nadzór Budowlany skontrolował działkę

Opublikowano: 05-03-2019
Wer wtorek, 5 marca inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę działki, na której firma Pro-Tra Building planuje wybudowanie „otaczarni”.

Kontrolę przeprowadzono na wniosek Urzędu Miejskiego w Żarowie, który pismem z 31 grudnia 2018 roku poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) o prowadzeniu przez firmę inwestycji bez pozwolenia na budowę. Ponadto, pismem z 20 lutego 2019 roku poinformowano Nadzór Budowlany o tym, że inwestor kontynuuje prace, które w myśl obowiązującego prawa uznawane są za rozpoczęcie inwestycji.

Urząd Miejski w Żarowie zgłosił wolę uczestniczenia pracownika UM w kontroli, jednakże Nadzór Budowlany nie wyraził na to zgody, ale ostatecznie w kontroli, z ramienia gminy Żarów, uczestniczył burmistrz Leszek Michalak.

O wynikach kontroli i ewentualnych zaleceniach Nadzór Budowlany powiadomi Urząd Miejski w Żarowie na piśmie w późniejszym terminie. Wtedy okaże się, czy inspektorzy uznali wykonane prace za rozpoczęcie inwestycji bez pozwolenia, czy zaliczą je do prac porządkowych, które mogły być wykonane przez właściciela nieruchomości bez żadnych pozwoleń i zgłoszeń.

Dwumiesięczny czas oczekiwania na kontrolę i obowiązkowe powiadomienie o terminie kontroli, pozwoliło inwestorowi na zatrzymanie prac i zdemontowanie tajemniczego, niebieskiego kabla, który łączył plac z funkcjonującą nieopodal firmą Eko-Service.

To kolejna kontrola, którą, na wniosek Urzędu Miejskiego, przeprowadzono na tym terenie. Nadal czekamy na ustalenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), który wystosował do inwestora wniosek o złożenie wyjaśnień dotyczących materiałów zgromadzonych na nieruchomości. Od tych wyjaśnień zależeć będą dalsze kroki podjęte przez WIOŚ.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 555

Powrót