Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Skorzystaj z dofinansowania w ramach programu „Mój prąd”

Opublikowano: 12-09-2019
„Mój prąd” to rządowy program dopłat do instalacji montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Program jest dofinansowany z budżetu Skarbu Państwa.

Kto może skorzystać z programu?

Program „Mój prąd” obejmuje swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami dopłat mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Moc instalacji fotowoltaicznej musi wynosić od 2 do 10 kW. W ramach program można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie następuje w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z programu „Mój prąd” można składać osobiście w placówce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu dostępnym na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl/moj-prad wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd” osobiście lub wysłać pocztą na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa.

Wszystkie dokumenty: regulamin konkursu, ogłoszenie o naborze, wnioski o dofinansowanie, zaświadczenia znajdują się do pobrania na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski nr tel. 22 45 90 387.

Foto: https://www.gov.pl/web/energia/rusza-program-moj-prad

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 747

Powrót