Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Zadbaj o zdrowie najbliższych i nie pal śmieci w piecu

Opublikowano: 27-09-2019
Rozpoczyna się sezon grzewczy, dlatego przypominamy wszystkim mieszkańcom o ustawowym zakazie spalania odpadów komunalnych w piecach i instalacjach domowych.

Podczas spalania śmieci w przydomowych piecach uwalniamy do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez nas wszystkich. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki jego oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w gminie Żarów informujemy, że będą przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów będzie wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Gdy zajdą podejrzenia spalania odpadów, zostaną pobrane próbki i przekazane do badań. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami, a zgodnie z przepisami prawami jest to grzywna w wysokości nawet do 5000 złotych. Przypominamy, że palenie śmieci jest wykroczeniem, niezależnie od tego, czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym podwórku i we własnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności. Co mogą robić mieszkańcy, by bronić się przed zanieczyszczeniem powietrza? Dobrym sposobem jest dokumentacja zdjęciowa, a następnie przesyłanie zdjęć do instytucji kontrolnych.

Nie wolno spalać: wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych, zużytych opon i innych odpadów z gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, sztucznej skóry, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Przypominamy również, że mieszkańcy gminy Żarów mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę starych pieców w ramach dwóch programów. Pierwszy to gminny program wymiany źródeł ciepła realizowany przez gminę Żarów. Drugi program „Czyste Powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co zrobić, aby otrzymać dotację?

1. Gminny program wymiany źródła ciepła:

Dotacja przeznaczona może być na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku źródła: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%, OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i najemcy lokalu komunalnego. Dofinansowaniu podlegać będzie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie olejowe, gazowe, zasilone prądem elektrycznym oraz ogrzewanie przy pomocy kotłów na biomasę. Dotacja udzielana jest wyłącznie na koszty niezbędne do realizacji: koszt przygotowania dokumentacji technicznej, demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, zakupu i montażu nowego źródła ciepła, zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, przyłączy gazowych i energetycznych, zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni, zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), koszt zbiornika na ciepłą wodę użytkową, zakupu i montażu wkładów kominowych, koszt wykonania odwiertów oraz wykonania opinii kominiarskich.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 25 procent poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych:

 • dla domu jednorodzinnego - 5.000,00 zł;
 • dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 3 500,00 zł;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako iloczyn tej liczby i kwoty - 2.000,00 zł.

Kompletne wnioski (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na w/w program. Więcej informacji można uzyskać po nr tel. 74 30 67 375.

2. Program „Czyste Powietrze”

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
 • Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Wysokość dofinansowania

 • Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
 • Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
 • Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 446

Powrót