Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Rejestr BDO od 1 stycznia 2020r. Kto powinien wpisać się do rejestru?

Opublikowano: 30-12-2019
Od 1 stycznia 2020r. znaczna grupa przedsiębiorców będzie musiała prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Dlatego do końca roku powinni wpisać się do elektronicznego Rejestru BDO.

Rejestr BDO to nic innego jak rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Jest to narzędzie, które pozwala na gromadzenie informacji o podmiotach wprowadzających produkty w opakowaniach oraz o podmiotach gospodarujących odpadami. Rejestr BDO będzie wykorzystywany głównie przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska. BDO będzie także dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca dokonujący usług transportu odpadów będzie mógł starać się o wpis do BDO. Po dokonaniu wpisu, będzie on zwolniony z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wenątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Szczegółowe informacje o wniosku, rejestrowym, aktualizacyjnym, ewentualnej opłacie rejestrowej można uzyskać pod wymienionymi poniżej telefonami kontaktowymi w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Numery telefonów w Urzędzie Marszałkowskim:

1. Przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony, wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe:

 • Anna Wojciechowska tel. 71 770 43 57, pok. 010
 • Agnieszka Wąsowicz tel. 71 770 42 41, pok. 010
 • Paulina Maj tel. 71 770 43 45, pok. 010

2. Przedsiębiorcy odpowiadający za transport odpadów, pośrednicy w obrocie odpadami, wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji, podmioty zobowiązane do wpisu z urzędu:

 • Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
 • Katarzyna Orzechowska tel. 71 770 44 11, pok. 317
 • Jadwiga Chruścicka tel. 71 770 44 33, pok. 317.

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 727

Powrót