Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Opublikowano: 27-08-2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą na środowiasko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/327/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 września 2020 r. do 24 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, sala narad, w godzinach otwarcia urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/pliki/s273s1598509885.pdf 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 280

Powrót