Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Opublikowano: 05-03-2020
Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że 4 marca br. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux Poland Sp. z o. o. w Żarowie wraz z infrastrukturą techniczną.
Pełna treść obwieszczenia znajduje się: http://bip.um.zarow.pl/index.php?id=4&zoom=535
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 374

Powrót