Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Terminy płatności podatków i opłat w 2019 r.

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny - od osób fizycznych:

 • I rata - termin płatności upływa 15 marca 2019 r.
 • II rata - termin płatności upływa 15 maja 2019 r.
 • III rata - termin płatności upływa 16 września 2019 r.
 • IV rata - termin płatności upływa 15 listopada 2019 r.

Podatek od środków transportowych:

 • I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2019 r.
 • II rata - termin płatności upływa 16 września 2019 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów

 • termin płatności upływa 31 marca 2019 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media

 • płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

 • miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
 • roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2019 roku

"Opłata śmieciowa":
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane.
Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 2413

Powrót

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Terminy płatności podatków i opłat w 2019 r.

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny - od osób fizycznych:

 • I rata - termin płatności upływa 15 marca 2019 r.
 • II rata - termin płatności upływa 15 maja 2019 r.
 • III rata - termin płatności upływa 16 września 2019 r.
 • IV rata - termin płatności upływa 15 listopada 2019 r.

Podatek od środków transportowych:

 • I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2019 r.
 • II rata - termin płatności upływa 16 września 2019 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów

 • termin płatności upływa 31 marca 2019 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media

 • płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

 • miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
 • roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2019 roku

"Opłata śmieciowa":
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane.
Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 2414

Powrót