Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Uwaga producenci rolni

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 1) 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych – dla posiadaczy gruntów rolnych 2) 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych+ 30 zł * średnia roczna liczba jednostek przeliczeniowych bydła – dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w edytowalnej wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego).

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 2.

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty:

 • 1) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
 • 2) Faktury VAT (lub ich kopie) – stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  W sytuacji jeżeli producent nie ma możliwości dołączenia faktur w oryginale, konieczne jest ich posiadanie przy sobie w momencie składania wniosku, w celu potwierdzenia wykorzystania podatku na oryginale faktury.
 • 3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub
 • 4) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
 • 5) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
 • 6) Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na wniosek producenta rolnego) zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w przypadku ubieganiu się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do gruntów rolnych i bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2020r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1136

Powrót

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Uwaga producenci rolni

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 1) 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych – dla posiadaczy gruntów rolnych 2) 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych+ 30 zł * średnia roczna liczba jednostek przeliczeniowych bydła – dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w edytowalnej wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego).

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 2.

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty:

 • 1) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
 • 2) Faktury VAT (lub ich kopie) – stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  W sytuacji jeżeli producent nie ma możliwości dołączenia faktur w oryginale, konieczne jest ich posiadanie przy sobie w momencie składania wniosku, w celu potwierdzenia wykorzystania podatku na oryginale faktury.
 • 3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub
 • 4) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
 • 5) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
 • 6) Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na wniosek producenta rolnego) zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w przypadku ubieganiu się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do gruntów rolnych i bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2020r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1137

Powrót