Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Pomoc społeczna w gminie

Zdjęcie Artykułu

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzi Punkt Konsultacyjny w ramach, którego udzielane jest specjalistyczne poradnictwo:

 • terapeuta uzależnień
  • poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30
  • wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
 • psycholog
  • wtorek w godz. 15.30 - 18.30 (3x w miesiącu)
  • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • radca prawny
  • czwartek w godz. 16.00 – 18.00
  • świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.
 • psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie
  • czwartek w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu)
  • świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.
 • terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków
  • pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00,
  • wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
 • specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji)
  • wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 748580745. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.


 Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
plik: pdf, Rozmiar: [42.76 KB]


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim,
plik: pdf, Rozmiar: [119.23 KB]


Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,
plik: pdf, Rozmiar: [15.16 KB]


Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie,
plik: pdf, Rozmiar: [47.01 KB]


Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
plik: pdf, Rozmiar: [351.39 KB]


Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 664

Powrót

Wiadomości: Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzi Punkt Konsultacyjny w ramach, którego udzielane jest specjalistyczne poradnictwo:

 • terapeuta uzależnień
  • poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30
  • wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
 • psycholog
  • wtorek w godz. 15.30 - 18.30 (3x w miesiącu)
  • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • radca prawny
  • czwartek w godz. 16.00 – 18.00
  • świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.
 • psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie
  • czwartek w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu)
  • świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.
 • terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków
  • pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00,
  • wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
 • specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji)
  • wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 748580745. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.


 Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
plik: pdf, Rozmiar: [42.76 KB]


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim,
plik: pdf, Rozmiar: [119.23 KB]


Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,
plik: pdf, Rozmiar: [15.16 KB]


Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie,
plik: pdf, Rozmiar: [47.01 KB]


Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
plik: pdf, Rozmiar: [351.39 KB]


Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 665

Powrót