Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Uwaga! Zmiany w programie „Rodzina500+”

Opublikowano: 23-05-2019
W związku ze zmianami w programie „Rodzina500+” Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia.

Należy pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Wnioski złożone po 30 września, będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Ważne: na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy, tj. 1 czerwca 2021 r. – 31 maja 2022 r., można składać od lutego 2021 r. elektronicznie, a od kwietnia 2021 r. papierowo.

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, w terminie od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, a od 1 sierpnia 2019 r. papierowo,

Ustawa wprowadza również szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dotyczy to dzieci urodzonych od 1 lipca 2019 r. Obecnie, świadczenie w takim przypadku przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie pod nr tel. 74 306 70 12 oraz w siedzibie ośrodka w pok. 1.

Wnioski w formie elektronicznej będzie można składać m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54, pok. 1.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

  • Złożenie wniosku w okresie 1 lipiec – 31 sierpień 2019 r.: wypłata świadczenia do dnia 31 października 2019 r.,

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r.: wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r.: wypłata świadczenia z wyrównaniem od października, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r.: wypłata świadczenia z wyrównaniem od listopada, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.: wypłata świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Więcej informacji o PROGRAMIE RODZINA 500+ na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł

Równocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w ramach świadczenia 300 plus – czyli rządowego programu Dobry Start. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski na świadczenie dobry start można składać do dnia 30 listopada 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu br. wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2019 roku.

Jeśli wniosek o świadczenie dobry start zostanie złożony w okresie od 1 września do 30 listopada, wypłata świadczenia nastąpi do 2 miesięcy.

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1247

Powrót