Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Fundacja „Reaxum” zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie

Opublikowano: 29-07-2019
Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 • Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
 • Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
 • Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 • Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

 • Autoprezentacja
 • Organizacja czasu pracy
 • Cele, reguły, konsekwencje
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
 • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 • Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 • Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 203

Powrót