Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Poradnictwo specjalistyczne w 2020 roku

Opublikowano: 09-01-2020
Informujemy, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.

W 2020 roku dyżur pełni:

 • terapeuta uzależnień
  – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30
  – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
 • psycholog
  – wtorek w godz. 15.30 - 18.30 (3x w miesiącu)
  – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • radca prawny
  – czwartek w godz. 16.00 – 18.00
  – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.
 • psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie
  – czwartek w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu)
  – świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.
 • terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków
  – pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00,
  – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
 • specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  – wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
  – prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • - starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji)
  – wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
  – prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 748580745. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 327

Powrót