Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Opublikowano: 02-04-2020
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Bielawie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.

Dla kogo:

  1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, pobić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
  2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Okręgowego Ośrodka i Lokalnych Punktów ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe, w oparciu o opinie specjalistów.

Pomoc świadczona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

  • udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
  • pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
  • finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
  • finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
  • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
  • pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Pomoc świadczona dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

  • pomoc psychologiczna

Gdzie szukać pomocy:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kłodzku

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 11/2

Telefon: +48 517 601 656

E-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 8:00-18:00,
wtorki: 8:00-16:00,
środy: 10:00-20:00,
czwartki: 10:00-20:00,
piątki: 8:00-16:00,
soboty: 8:00-12:00,
niedziele: nieczynne

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Wałbrzychu

Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15D

Telefon: +48 517 592 784

E-mail: walbrzych@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 12:00-16:00,
wtorki: 8:00-16:00,
środy: 12:00-16:00,
czwartki: 08:00-16:00,
piątki: 12:00-16:00,
soboty: 4h dyżur telefoniczny,
niedziele: nieczynne

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Boguszowie Gorcach

Adres: 58-370 Boguszów Gorce, Plac Odrodzenia 9

Telefon: +48 509 005 093

E-mail: boguszow@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałki: 10:00-14:00,
wtorki: 12:00-16:00,
środy: 10:00-14:00,
czwartki: 12:00-16:00,
piątki: 10:00-14:00,
soboty: 4h dyżur telefoniczny,
niedziele: nieczynne

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Świebodzicach

Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Henryka Sienkiewicza 43A

Telefon: +48 513 856 116

E-mail: swiebodzice@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałki: 10:00-14:00,
wtorki: 10:00-14:00,
środy: 10:00-14:00,
czwartki: 10:00-14:00 ,
piątki: 10:00-14:00,
soboty: 4h dyżur telefoniczny,
niedziele: nieczynne

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Ząbkowicach Śląskich

Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 18

Telefon: +48 517 932 524

E-mail: zabkowice@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 8:00-12:00,
wtorki: 9:00-14:30,
środy: 10:00-14:00, c
zwartki: 8:00-14:30 ,
piątki: 10:00-14:00,
soboty: 4h dyżur telefoniczny,
niedziele: nieczynne

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Bielawie

Adres: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24

Telefon: +48 509 281 371

E-mail: dzierzoniow@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:00-13:00,
wtorki: 9:00-13:00,
środy: 9:00-13:00,
czwartki: 9:00-13:00,
piątki: 9:00-13:00,
soboty: 4h dyżur telefoniczny,
niedziele: nieczynne

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.pomoc-pokrzywdzonym.pl/

Całodobowa infolinia: +48 508 962 007

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 272

Powrót