Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Terminy płatności podatków i opłat w 2021 roku

Informacja na temat terminów płatności i innych opłat w 2021 roku:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:

 

I rata - termin płatności upływa 15 marca 2021r.

II rata - termin płatności upływa 15 maja 2021r.

III rata - termin płatności upływa 15 września 2021r.

IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2021r.

Podatek od środków transportowych:

I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2021 r.

II rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów:

– opłata przekształceniowa termin płatności upływa 31 marca 2021r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media:

- płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca

- roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2021r.

"Opłata śmieciowa":

Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszkaniec Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny.

Stawki: 23 złotych za odpady selektywne. Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Zachęcamy do dokonywania wpłat podatków i opłat za pośrednictwem Internetu.

Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas drogowy:

Płatna do 15 stycznia 2021r.

 

 

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 716

Powrót