Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Terminy płatności podatków

Informujemy o terminach płatności stawek podatkowych i innych opłat obowiązujące w 2020 roku.

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:

  • I rata - termin płatności upływa 15 marca 2020 r.
  • II rata - termin płatności upływa 15 maja 2020 r.
  • III rata - termin płatności upływa 15 września 2020 r.
  • IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2020 r.

Podatek od środków transportowych:

  • I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2020 r.
  • II rata – termin płatności upływa 15 września 2020 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów:

  • termin płatności upływa 31 marca 2020 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media:

  • płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

  • miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
  • roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2020 roku

Opłata śmieciowa:

Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszkaniec Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny.

Stawki: 23 złotych za odpady selektywne. Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1135

Powrót