Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Projekty współfinansowane z UE

Zdjęcie Artykułu

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym

Projekt: "Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, gminie Żarów oraz gminie Strzegom".

Tytuł Projektu:
Projekt: "Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom", o numerze RPDS.02.01.04-02 0011/16. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", Działanie 2.1 "E-usługi publiczne", Poddziałanie 2.1.4 "E-usługi publiczne - ZIT AW"

Cel projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań.

Główne rezultaty:

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • Wzrost ilości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
 • Wzrost jakości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
 • Wzrost świadomości mieszkańców o możliwościach e-usług adm. w 3 JST
 • Podniesienie sprawnos´ci działania urze?do´w administracji samorza?dowej i jakos´ci obsługi obywateli

Grupa docelowa Projektu:

 • 3 gminy: Strzegom, Świebodzice, Żarów i ich jednostki zależne wraz z pracownikami
 • mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin

Termin realizacji:
1.04.2017-31.03.2018

Beneficjent: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

Wartość projektu: 3 679 970,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 351 500,83 zł

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1812

Powrót

Wiadomości: Projekty współfinansowane z UE

Zdjęcie Artykułu

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym

Projekt: "Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, gminie Żarów oraz gminie Strzegom".

Tytuł Projektu:
Projekt: "Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom", o numerze RPDS.02.01.04-02 0011/16. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", Działanie 2.1 "E-usługi publiczne", Poddziałanie 2.1.4 "E-usługi publiczne - ZIT AW"

Cel projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań.

Główne rezultaty:

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • Wzrost ilości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
 • Wzrost jakości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
 • Wzrost świadomości mieszkańców o możliwościach e-usług adm. w 3 JST
 • Podniesienie sprawnos´ci działania urze?do´w administracji samorza?dowej i jakos´ci obsługi obywateli

Grupa docelowa Projektu:

 • 3 gminy: Strzegom, Świebodzice, Żarów i ich jednostki zależne wraz z pracownikami
 • mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin

Termin realizacji:
1.04.2017-31.03.2018

Beneficjent: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

Wartość projektu: 3 679 970,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 351 500,83 zł

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1813

Powrót