Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Rada Miejska w Żarowie

Zdjęcie Artykułu

IX Sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie

Opublikowano: 25-04-2019
Dotacja dla Spółki Wodnej, dopłaty do taryf za wodę, porozumienie w zakresie budowy chodników na sesji Rady Miejskiej

Dotacja dla Spółki Wodnej, dopłaty do taryf za wodę, porozumienie w zakresie budowy chodników na sesji Rady Miejskiej

Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Żarowie otrzyma dotację celową z budżetu gminy Żarów. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 kwietnia radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w tej sprawie. Do spółki wodnej trafi 30.000,00 złotych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Wspieramy działania Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy. Spółka wodna dotowana jest także z innych źródeł zewnętrznych. Dzięki tym środkom finansowym realizowane są prace tak ważne dla wszystkich rolników – mówił podczas posiedzenia burmistrz Leszek Michalak.

W ramach otrzymywanych środków finansowych spółka wodna realizuje wiele istotnych zadań, wśród których są konserwacje, naprawy i udrożnienia rowów melioracyjnych we wszystkich miejscowościach gminy Żarów i realizacja działań zapobiegających podtopieniom.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli także uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego. Jej konsekwencją będzie podpisanie porozumienia z Powiatem Świdnickim w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych. W ramach porozumienia powiat przekaże środki finansowe i wykona chodnik w Łażanach, natomiast Gmina Żarów zapewni środki finansowe i wykona chodniki przy drogach powiatowych w Bukowie, Imbramowicach, Pożarzysku, Łażanach i Mielęcinie.

Radni przegłosowali również projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. Uchwała przewiduje dopłatę za dostarczenie wody w wysokości 0,72 zł/m3 netto plus podatek VAT w wysokości (8%) oraz dopłatę za odprowadzenie ścieków w wysokości 1,99 zł/m3 netto plus podatek VAT (8%).

– Od ubiegłego roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zatwierdzane przez Wody Polskie na okres 3 lat. Ze względu na wzrost kosztów działalności ZWiK Rada Miejska może wprowadzić dopłatę do ceny dostarczenia wody i odbioru ścieków od mieszkańców gminy. Dopłata została wprowadzona dla ZWiK, aby w dalszym ciągu odciążyć mieszkańców od części rzeczywistych podwyżek – mówił w trakcie sesji burmistrz Leszek Michalak.

W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Zielony Żarów. W ich imieniu głos zabrał mecenas z kancelarii, który reprezentuje Komitet Społeczny Żarów „Nie dla Asfaltowni w Żarowie”.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 310

Powrót