Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Sprawy wsi

Zdjęcie Artykułu

Powszechny Spis Rolny od 1 września

1 września 2020r. rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020. Przeprowadzony będzie w całej Polsce i będzie trwał do 30 listopada 2020r. Obejmować będzie wszystkie gospodarstwa rolne.

W ramach prac spisowych, rolnicy będą zobligowani do przekazania danych o gospodarstwie rachmistrzom spisowym. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

– Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest obowiązkowy. Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Wszystkie wymienione podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania, albowiem wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo – mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W jaki sposób rolnicy mają udzielać informacji?

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 27 99 999

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego – jeśli epidemia na to pozwoli.

Kim jest rachmistrz spisowy?

Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza i zawierać będzie:

 • 1) imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
 • 2) numer identyfikatora;
 • 3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
 • 4) określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
 • 5) pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
 • 6) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
 • 7) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych zapewniony będzie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 27 99 999) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon. (Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 619

Powrót