Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Sprawy wsi

Zdjęcie Artykułu

II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek o zwrot w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.,
  • faktury VAT, wraz z ich kopiami w przypadku braku możliwości pozostawienia oryginałów w dokumentacji, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  • oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności,
  • formularz informacji o otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
  • w przypadku producentów rolnych ubiegających się po raz pierwszy w II półroczu o zwrot na na zwiększony limit tj. w oparciu o ilość ha użytków rolnych+ średniej rocznej liczbie jednostek przeliczeniowych bydła, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W sytuacji kiedy producent rolny dołączył przedmiotowe zaświadczenie z ARiMR w I półroczu, zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w II półroczu w odniesieniu do bydła bez dołączania ww. zaświadczenia z ARiMR.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2019 r.
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi:

  1. 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych - dla posiadaczy gruntów rolnych
  2. 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych+ 30* średnia roczna liczba jednostek przeliczeniowych bydła - dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego).

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 2.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 401

Powrót