Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: ochrona powietrza - Smog

Zdjęcie Artykułu

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

Opublikowano: 28-09-2020
Gmina Miasto Świdnica działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza dla mieszkańców gminy Żarów wydłużenie terminu naboru w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów

w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Termin naboru wniosków przesunięto do 31.10.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia:

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 240

Powrót