Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Urząd Miejski w Żarowie

Zdjęcie Artykułu

Wpłaty z tytułów podatków i opłat lokalnych

Opublikowano: 01-01-2019
Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać bezgotówkowo lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto bankowe.

- bezgotówkowo - na rachunek bankowy Gminy Żarów -
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział Żarów nr 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446.
Rachunek ten obowiązywał będzie do dnia 31.01.2019 roku.
Z kolei od 01.02.2019 powyższych wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., który podany będzie również na stronie internetowej Gminy.

W przypadku dokonywania wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, określić nazwisko podatnika (zgodne z decyzją wymiarową), rodzaj podatku oraz wskazać ratę na którą należy zaliczyć wpłatę. W przypadku wpłaty odsetek bądź kosztów upomnienia należy również dokładnie określić tytuł wpłaty na poleceniu przelewu/wpłaty.

Wpłata podatków i opłat powinna być dokonana przez samego podatnika, ponieważ obowiązki podatkowe określone w ustawach są obowiązkami o charakterze osobistym.

Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik ma obowiązek doliczyć odsetki za zwłokę naliczone na dzień dokonania wpłaty oraz w przypadku, gdy podatnik odebrał upomnienie, należy również doliczyć koszty upomnienia. Istnieje też możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości należnego zobowiązania i odsetek za zwłokę pod numerem telefonu
74/ 8 580 591 wew. 352 lub 358.

- gotówką - w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta, czynnej w godzinach od 7.30 do 15.00 (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek) oraz we wtorek od godziny 8.00 do 15.45. Przerwa w kasie codzienne od godziny 11.30 do 12.10.

Brak wpłat należności z tytułu podatków i opłat w terminie określonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej, na którą wystawiane są upomnienia (koszt 11,60 zł), a w przypadku dalszego braku wpłaty, zaległości kierowane są do egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędu Skarbowego.

- za pośrednictwem inkasentów (sołtysów) na terenie poszczególnych wsi w terminach określonych w ustawach podatkowych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVIII/211/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 353

Powrót