Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Urząd Miejski w Żarowie

Zdjęcie Artykułu

Terminy płatności podatków i opłat w 2019 r.

Opublikowano: 01-01-2019

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny - od osób fizycznych:

  • I rata - termin płatności upływa 15 marca 2019 r.
  • II rata - termin płatności upływa 15 maja 2019 r.
  • III rata - termin płatności upływa 16 września 2019 r.
  • IV rata - termin płatności upływa 15 listopada 2019 r.

Podatek od środków transportowych:

  • I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2019 r.
  • II rata - termin płatności upływa 16 września 2019 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów

  • termin płatności upływa 31 marca 2019 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media

  • płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

  • miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
  • roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2019 roku

"Opłata śmieciowa":
Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane.
Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 198

Powrót